В целият свят се практикува
„Minna no Nihongo“….. Японски за всеки

Защо да се обучаваме с „Minna no Nihongo“?

Готови преводи на повече от 28 езикаd

Изучаване не само на японски език, но и на японските обичаи и култура

Постепенно изграждане на речник и модели на изречения, усвояване стъпка по стъпка на четирите умения, необходими в японския език

3A Corporation

Поставяйки си първоначална цел да създаде мрежа, свързваща трите региона Азия, Африка и Латинска Америка, вече над 50 години 3A Corporation натрупа знания и опит в областта на японския език. Включвайки понастоящем в дейността си Европа, Северна Америка и Австралия, тя има световна мрежа за японски език.