တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနေသော
‘မီန္နာ နို နီဟွန်ဂို’… လူတိုင်းအတွက် ဂျပန် ဘာသာစကား

ဘာဖြစ်လို့ ‘မီန္နာ နို နီဟွန်ဂို’ နှင့် သင်ယူရမှာလဲ?

ဘာသာပြန်ဆိုချက်များအား ဘာသာစကား 28 မျိုးကျော်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်

ဂျပန် ဘာသာစကားကို သာမက၊ ဂျပန် ထုံးတမ်းများ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ လေ့လာနိုင်သည်

ဝေါဟာရများ နှင့် ဝါကျပုံစံများကို တည်ဆောက်ရင်း ဂျပန် ဘာသာစကား အတွက် လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုု လေးခုကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရယူသွားနိုင်မည်

3A Corporation

ဒေသကြီး သုံးခုဖြစ်ကြသော အာရှ၊ အာဖရိက နှင့် လက်တင် အမေရိကတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးမည့် ကွန်ရက်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည့် 3A Corporation သည် ဂျပန် ဘာသာစကား နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများ နှင့် အတွေ့အကြုံများကို စုစည်းလာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း 50 ကျော်သွားပါပြီ။ ဥရောပ၊ မြောက် အမေရိက နှင့် သြစတြေးလျ အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းခြုံနေသည့် ဂျပန် ဘာသာစကား ကွန်ရက်ပါ။