Дэлхий даяар хэрэглэгдэж буй
“Минна Но Нионго” … Япон хэл хүн бүрт

Яагаад “Минна Но Нионго”-оос суралцах вэ?

28 гаруй хэлээр орчуулсан.

Зөвхөн Япон хэл сурахаас гадна Японы уламжлал ба соёлыг сурна.

Зохих хэллэг ба дүрмийн толийг алхам алхамаар бүрдүүлэн Япон хэл сурахад хэрэгцээтэй дөрвөн арга барилыг эзэмшинэ.

3A Corporation

Ази, Африк ба Латин Америкийн гурван бүсийг холбон сүлжээ зохиох зорилгоор эхлэлээ тавьсанаар 3А Корпораци нь Япон хэл мэдлэгийн салбарт 50 жилээс илүү давах туршлагатай ба мэдлэгийг хуримтлан ирсэн билээ. Европ, Хойд Америк ба Австралийг хамарсан үйл ажиллагаа нь Япон хэл сургах дэлхий хамарсан үйл ажиллагаа болсон гэж үзэж болно.