มีการใช้กันอยู่ทั่วโลก
‘Minna no Nihongo’… ภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสำหรับทุกคน

สาเหตุที่ต้องเรียนโดยใช้ ‘Minna no Nihongo’

มีคำแปลมากกว่า 28 ภาษา

ไม่ได้เรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นด้วย

ได้เรียนรู้การสร้างคำศัพท์และรูปแบบของประโยคไปทีละขั้นโดยใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านที่มีความจำเป็นในภาษาญี่ปุ่น

3A Corporation

ด้วยการเริ่มต้นจากเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา 3A Corporation จึงได้สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาญี่ปุ่นมานานกว่า 50 ปีแล้ว จากผลงานที่มีการเผยแพร่ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ทำให้ 3A Corporation มีเครือข่ายด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่ทั่วโลก