1
ทักทายผู้คนและแนะนำตัวเอง

2
กล่าวคำอวยพร/คำอธิบายง่ายๆ เมื่อมอบของขวัญให้กับบุคคลที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในด้านใดด้านหนึ่ง

3
ถามหาสินค้าที่ต้องการซื้อหรือขาย และช้อปปิ้งแบบง่ายๆ

4
ติดต่อการขอข้อมูลทางสารบบเพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ สอบถามเวลาเปิดทำการและวันที่ปิดทำการขององค์กรใดก็ตาม

5
ใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถประจำทางหรือรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ

6
ตอบรับคำเชิญเพื่อไปทานข้าวนอกบ้าน หรือเพื่อไปชมดอกซากุระบาน ฯลฯ

7
ทักทายผู้คนเมื่อไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน
พูดชมเชยและสร้างหัวข้อสำหรับการสนทนา

8
สอบถามผู้คนเกี่ยวกับการความเป็นอยู่เมื่อไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน ปฏิเสธการนำเสนออาหารอย่างสุภาพ และกล่าวคำอำลาเมื่อจะกลับอย่างเหมาะสม

9
ปฏิเสธคำเชิญและอธิบายเหตุผล

10
ถามถึงสถานที่ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชม ถามว่าสิ่งที่คุณต้องการอยู่ที่ใด

11
ส่งจดหมาย พัสดุ และสิ่งอื่นๆ ทางไปรษณีย์

12
กล่าวคำทักทายเมื่อกลับถึงบ้าน แสดงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

13
สั่งอาหารในร้านอาหารและแยกกันชำระเงิน

14
เรียกรถแท็กซี่และบอกเส้นทางง่ายๆ แก่คนขับเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง

15
พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวและที่ทำงานของคุณ

16
เข้าใจคำสั่งง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆ

17
บอกอาการเจ็บป่วยกับแพทย์และเข้าใจคำแนะนำง่ายๆ ที่แพทย์สั่ง

18
พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่คุณชอบ

19
พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณแบบง่ายๆ

20
เข้าใจสำนวนในหมู่เพื่อนและสนทนาในชีวิตประจำวันกับเพื่อนสนิท

21
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

22
ขอข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

23
เข้าใจคำแนะนำเส้นทางง่ายๆ บนท้องถนน เข้าใจกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในสถานที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด

24
กล่าวคำขอบคุณและแสดงความซาบซึ้งใจแก่ผู้คนในชีวิตประจำวัน

25
กล่าวคำขอบคุณและแสดงความรู้สึกต่อผู้ที่ให้การดูแลคุณ