“Minna no Nihongo” (Tiếng Nhật cho mọi người)
– hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới

Tại sao lại học “Minna no Nihongo”?

Được dịch sang hơn 28 ngôn ngữ

Ngoài tiếng Nhật, còn được học thêm về văn hóa và phong tục tập quán Nhật Bản

Có thể tích lũy các mẫu câu, từ vựng, và nắm vững bốn kỹ năng của tiếng Nhật một cách hiệu quả

3A Corporation

Khởi điểm của 3anet hướng đến mục tiêu kết nối 3 khu vực là Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong hơn 50 năm, đặc biệt là về mặt tài liệu giảng dạy tiếng Nhật. Ngày nay chúng tôi đã kết nối với toàn thế giới thông qua mạng lưới tiếng Nhật, bao gồm cả Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Úc.