Në përdorim anembanë botës
‘Minna no Nihongo’… japonisht për të gjithë

Pse të studiojmë me ‘Minna no Nihongo’?

Përkthime në dispozicion për më shumë se 28 gjuhë

Jo vetëm studimin e gjuhës japoneze por edhe kulturën dhe zakonet japoneze

Krijimi i modeleve të leksikut dhe fjalive hap pas hapi përvetësimi i katër shkathtësive të nevojshme për gjuhën japoneze

3A Corporation

Duke filluar me synimin për krijimin e një rrjeti që do të lidhte tri regjionet e Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine, Korporata 3A tashmë ka grumbulluar më shumë se 50 vjet njohuri dhe përvojë në fushën e gjuhës japoneze. Me punën e saj për përfshirjen e Evropës, Amerikës Veriore dhe Australisë, ajo tani ka krijuar një rrjet mbarë botëror të gjuhës japoneze.