U upotrebi širom sveta
„Minna no Nihongo“… Japanski za svakoga

Zašto učiti sa „Minna no Nihongo“?

Prevodi su dostupni na više od 28 jezika

Ne učite samo japanski jezik već upoznajete i japanske običaje i kulturu

Postepena izgradnja vokabulara i rečeničnih obrazaca, kao i sticanje četiri veštine koje su neophodne na japanskom jeziku

3A Corporation

Počevši sa ciljem stvaranja mreže koja povezuje tri regiona Azije, Afrike i Latinske Amerike, 3A Corporation već više od 50 godina stiče znanje i iskustvo na polju japanskog jezika. Sa svojim radom koji sada obuhvata Evropu, Severnu Ameriku i Australiju, ona poseduje globalnu mrežu što se tiče japanskog jezika.